krigsbarns- utställning
Förenings- verksamhet Krigsbarnen aktiverade sig på 1990-talet och grundade föreningar. Takorganisationen Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland rf grundades år 1997. Syftet med organisationen var att främja kontakten mellan krigsbarnen, inklusive de finska barn som stannat kvar i Sverige och Danmark. Organisationen erbjöd även stöd i sökandet efter viktiga personer samt samlade fakta om barnförflyttningarna och händelserna kring dessa. Centralförbundets historik Föreningarnas historiker Minnesmärken och plaketter OBS! De flesta historikerna kan läsas endast 
på originalspråket
Ulla Mielonen © All rights reserved