TV

Teijas väg från
miss till tv-kändis

4.10.2011 | Jukka Lindfors | Video

Teija Sopanen, som varit krigsbarn i Sverige, valdes till Finlands vackraste flicka år 1953. Hon blev YLE-s första hallåa och senare tidningsredaktör. Strax före sin pensionering blev hon åter en kändis i TV-rutan.

 

En av Svenska Yles journalfilmer från Rovaniemitrakten skildrar flykten från Rovaniemi och de återvändades vedermödor för att återställa sin hembygd och sina hem.


Filmen har svensk berättarröst
och är ca 14 minuter lång.

2.1.2007 | Jukka Lindfors | Video ja audio

Sångerskan och krigsbarnet Laila Kinnunen blev under 1960-talet den ledande kvinnliga stjärnartisten i Finland. Hon tillbringade sina sista levnadsår i skymundan på landsbygden och undvek all publicitet.

Den sista intervjun
med Laila Kinnunen