Tapani är ett av de krigsbarn som stannade i Sverige. Som pensionär blev Tapani intresserad av barnförflyttningarna. Det har tagit sig uttryck dels i forskning, som mynnat ut i en bok om finska barn på svenska sjukhus och barnhem, dels i initiativet till TERVE-bladet, vars redaktör han var 2001 - 2008 (se E-biblioteket). Genom artiklar

i hans egna blogg samt genom föreläsningar, fotoutställningar mm har

Rossi bidragit till stor spridning av de kunskaper han förvärvat.

 

För sitt arbete har han erhållit en medalj ur Finlands Vita Ros Orden.

Ur Tapanis blogg har valts ut tidningsurklipp för att presenteras i denna

utställning och beskriva hela händelseförloppet i barnförflyttningen: förhållandena

i Finland, resan, vistelsen i det nya hemlandet och hemresan till Finland.

 

 

Tapani Rossi