Resor

Finska skolor i Sverige

Karantän

Krigsbarnstiden i bilder

Barnhem och sjukhem

Vidareplacering

Bilder: Riksarkivet, Sveriges Järnvägsmuseum