Tidningen Sotalapsi-Krigsbarn 1994-2015

huvudredaktörer

Den första krigsbarnstidningen publicerades av krigsbarnföreningen i Kemi år 1991. Namnet övergick senare till den tidning, som grundades av Centralförbundet för krigsbarnföreningarna i Finland, och som utkom 2000 - 2015. Tidningens uppgift var att förena krigsbarnen och utgöra ett forum för publicering av krigsbarnens minnen. Som huvudredaktör fungerade Centralförbundets ordförande. Redaktionssekreterare var Aune Piiparinen (2000–2001), Leila Lehtiranta (2001–2005) och Ulla Mielonen (2005–2015).  Redaktionen utgjordes av Liisa Pöyhönen (2000–2015), Brita Stenius-Aarniala (2006–2015), Leena Levanto (2009–2012) och Eeva Honkanen
(2012–2015). Tuula Ikonen och Sirpa Korpela hjälpte till vid korrekturläsningen. Tidningen utkom i A4-format kvartalsvis, och en prenumeration ingick från och med 2009 i medlemsavgiften. Tidningen hade dessutom många enskilda prenumeranter utomlands.

 

Du kan här bläddra i tidningarna och bekanta dig med krigsbarnens minnen, fakta kring barnförflyttningarna, samt de olika krigsbarnsföreningarnas och Centralförbundets aktiviteter under årens lopp. Välkommen!

 

 

till

tidningarna

Pentti

Knuutinen

1997-2000

Taisto

Vihavainen

2000-2005

Brita

Stenius-Aarniala

2006-2011

Pertti

Kavén

2012-2013

Markku

Laaksonen

2014-2015

Maija

Lindroos

2015