Sotalapsi-Krigsbarn -lehti 1994-2015
Päätoimittajat
Ensimmäinen sotalapsilehti ilmestyi Kemin sotalasten ry-n perustamana jo vuonna 1991. Lehden nimi siirtyi Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliitto perustamaan Sotalapsi – Krigsbarn -lehdelle, joka ilmestyi 2000–2015. Lehtien tarkoitus oli yhdistää sotalapset ja toimia sotalapsiajan muistojen julkaisemisfoorumina. Päätoimittajana oli Keskusliiton kulloinenkin puheenjohtaja. Toimitussihteereinä ja taittajina toimivat Aune Piiparinen (2000–2001), Leila Lehtiranta (2001–2005) ja Ulla Mielonen (2005–2015). Toimituksen jäseninä olivat 
Liisa Pöyhönen (2000–2015), Brita Stenius-Aarniala (2006–2015), Leena Levanto (2009–2012) ja Eeva Honkanen (2012–2015). 
Oikoluvussa avustivat Tuula Ikonen ja Sirpa Korpela. A4-kokoinen, 48-sivuinen lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. 
Vuodesta 2009 alkaen tilaus sisältyi jäsenmaksuun. Tämän lisäksi lehdellä oli paljon tilaajia ulkomailla. Voit nyt selailla lehden sivuja ja tutustua sotalasten muistoihin, lastensiirtoja koskeviin taustatekijöihin sekä Keskusliiton ja paikallisyhdistysten vilkkaaseen toimintaan vuosien varrelta. Tervetuloa! lehtiin
Pentti Knuutinen 1997-2000 Taisto Vihavainen 2000-2005 Brita Stenius-Aarniala 2006-2011 Pertti Kavén 2012-2013 Markku Laaksonen 2014-2015 Maija Lindroos 2015