Av och an ...ja takaisin taas -

är ett memoarverk sammanställt
av följetanterna, som verkställde barnförflyttningarna.

 
Mary Lavonius på Barnförflyttningskontoret ansvarade för de praktiska förberedelserna av transporterna och fungerade själv som
reseledare på resorna.

 

Följetanternas

berättelser

Mary Lavonius var sedan 1942 reseledare och organisator vid Barnförflyttningsbyrån. Boken Av och an ja takaisin taas samlades in och publicerades som en gåva till Mary Lavonius' på hennes 60-årsdag av de "följetanter" som var knutna till barnförflyttningen.

 

Boken trycktes i begränsad upplaga endast till följetanterna och deras ledare. minnena är skrivna dels på svenska, dels på finska. Berättelserna skildrar omständigheterna på flyg, tåg och båt, barnens och följetanternas känslor, praktiska utmaningar samt de psykiska svårigheter som mötte både barn och deras följeslagare på resan.

 

Dessa personliga minnen utgör i sin
ärlighet en berörande läsning.