arkivet

Radio

De stumma krigsbarnen. Under vinterkriget och fortsättningskriget skickades 80 000 barn västerut för
att komma ifrån krigets vedermödor i Finland. Bröderna Matti och Pekka skickades till Sverige.
De kom aldrig tillbaka till Finland, utan fick nya liv som
Mats och Per i Eskilstuna.

 

 

Barntransporterna under kriget. Under andra världskriget, åren 1939-1945, evakuerades närmare 80 000 barn från Finland, av dem
72 000 till Sverige, 4200 till Danmark och ett hundratal
till Norge.

Krigsbarn som stannade i Sverige. Av de 80 000 barn som under krigen skickades från sina föräldrar i Finland stannade ungefär en tiondel kvar i Sverige. Hurudana livsöden var det fråga om?