Suomalaislapset

 

Tanskassa muistettiin
lasten suomalaiset juuret

Finlandshjælpen välitti joulupaketteja

Erään sotalapsen asiakirjoja

Lasten palautus Tanskasta Suomeen

Tanskalaislotan muistelut suomalaisten lasten kohtaamisesta

Elokuussa 1941 Mannerheimin lastensuojeluliitto järjesti ulkoasiainministeriön pyynnöstä tanskalaisen Det frie Nord
-järjestön kutsumien 49 suomalaislapsen matkat Tanskaan.
Syksyllä 1941 tuli uusi kutsu Det frie Nord ja Finlandshjælpen
-järjestöiltä. Nyt kutsuttiin 1 000 lasta puoleksi vuodeksi yksityis-
koteihin sijoitettaviksi. Lisäksi yksityiset toiminimet olivat
kutsuneet Tanskaan noin 200 lasta.

Toimintaa hoitamaan Mannerheimliiton kanslia asetti paroni
E.F. Wreden johdolla toimineen Tanskan talvilapsivaliokunnan syyskuussa 1941. Tanskassa asetettiin toimikunta Fællesudvalget
for Anbringelse af finske Børn i Danmark
, jossa oli edustajia sekä
Det frie Nordista että Finlandshjælpenistä. Työnjako tanskalaisten järjestöjen välillä sovittiin siten, että Det frie Nord huolehti lasten matkakustannuksista ja Finlandshjælpen puolestaan lasten sijoittamisesta Tanskassa.

 

Tanskassa

Suomen kiitos

sijaisvahemmille