YLEINEN TIETOKIRJALLISUUS

 

Bogdanoff, Orvo (2010): Pisara suolaista silmissä – postikorttien, kirjeiden, kirjeensulkijoiden,
pakettikorttien ja valokuvien tutkimus. Espoo: O. Bogdanoff.

Bruun, Elsa; Mäkinen, Eino; Vilkuna, Kustaa & Virtamo, Sirkka-Liisa (toim.) (1943):
Suomen lasten kiitos Ruotsille. Helsinki: Finlandia Uutistoimisto.

Edvardsen, Annu (1977): Sotalapset. Suom. Anja Haglund. Jyväskylä: Gummerus.

Fagerholm, K.A. (1977): Puhemiehen ääni. Suom. Maija-Liisa Heini. Helsinki: Tammi.

Fagerlund, Bengt (toim.) (1994): Sotaa ja leikkisotaa - sota-ajan kuopiolaisnuoret muistelevat.
Porvoo: WSOY.

Heikkola, Leena (1982): Lapin historiaa - maakuntahistoriallinen oheislukemisto.
Kartat Kaija Hiilivirta. Rovaniemi: Lapin lääninhallitus.

Hietanen, Silvo (1992): Kahden kodin lapsuus – suomalainen sotalapsi. Teoksessa Kansakunta
sodassa 3 - Kuilun yli. Julkaisija: Opetusministeriö. Helsinki: Valtion Painatuskeskus.

Hietanen, Silvo (päätoim.) (1992): Kansakunta sodassa: 3 – Kuilun yli. Julkaisija: Opetusministeriö.
Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Höök, Matti (2007): Jotta edes lapset säästyisivät – sotalapsikokemuksia kirjeiden ja kavereiden
kertomina. Tampere: Pilot-kustannus.

Kallioniemi, Jouni (2006): Kotirintaman lapset ja nuoret –  Suomi 1939-1945.
Turku: Vähäheikkilän kustannus.

Kavén, Pertti (1985): 70 000 pientä kohtaloa. Helsinki: Uusin painos 2004, Sahlgrens.

Kavén, Pertti (2011): Sotalapset – toiveet ja todellisuus. Helsinki: Minerva. Perustuu tekijän 2010
tarkastettuun väitöskirjaan.

Keski-Suomen Sotalapset ry (2000): Pitäkää mukuloista huolta - keskisuomalaisen sotalapsen
historiakirja. Jyväskylä: Keski-Suomen sotalapset. Sisältää kertomuksia, runoja, esseeitä ja
kyselyaineistoa käsitteleviä tekstejä.

Näre, Sari; Kirves, Jenni & Siltala, Juha (toim.) (2010): Sodan kasvattamat. Helsinki: WSOY.

Kivitie, Valma; Heino, Toivo & Marttinen, Lasse (toim.) (1949): Suomen lapset kiittävät - Finlands
barn tacka
- De Finske Børn takker. Helsinki: Mantere. Virallinen kuva- ja tekstidokumentti,
joka oli suunnattu kiitollisuudenosoitukseksi ruotsalaisille ja tanskalaisille perheille.

Kontu, Rauni (1996): Lapsi sodan seassa. Espoo: R. Kontu.

Korppi-Tommola, Aura (1982): Ystävyyttä yli Pohjanlahden - Ruotsin ja Suomen välinen
kummikuntaliike
1942-1980. Helsinki: Suomen-Ruotsin kummikuntatoiminnan keskusliitto.

Korppi-Tommola, Aura (1990): Terve lapsi – kansan huomen: Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteiskunnan rakentajana 1920–1990. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Laakso, Sirkka (1994): Elämää edestakaisin - karjalaisten evakkotaival 1939-1944.
Lappeenranta: Etelä-Karjalan museo.

Lentinen, Lasse (1982): Työläjärvi – tasavallan tahtonainen: naispoliitikon muotokuva.
Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY.

Liikkanen (Edvardsen), Annu (1995): Lappu kaulassa (Edellinen laitos: Sotalapset - 70 000
suomalaista sotalasta 1939-1946.). Suom. Anja Haglund. Helsingborg: Inter Terras.

Liljeberg, Karin (1994): Yks pari kenkiä - käytännön lastensuojelutyötä sotienjälkeisessä Suomessa.
Helsinki: Pelastakaa lapset.

Lomu, Juhani (1974): Lastensiirtokomitea ja sen arkisto 1941-49. Kirjoitus ylempää arkistotutkintoa
varten 1.10.1974. Valtionarkisto, luettelo 441:5a.

Meinander, Henrik (2009): Suomi 1944 - sota, yhteiskunta, tunnemaisema. Suom. Paula Autio.
Helsinki: Siltala.

Meinander, Henrik (1999): Tasavallan tiellä - Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle.
Espoo: Schildts. (lyhyt osio sotalapsista)

Niittuinperä, Anneli (2001): Sotalapsesta yhdistyksen jäseneksi. Tutkimus sotalasten tarinoista. Vanhentunut internet-lähde.

Ormio, Leena & Porio, Anja (2001): Sotaan loppui lapsuus. Helsinki: Kirjapaja.

Pukkila, Hanna (2008): Kotirintaman lapset. Helsinki: Tammi.

Pulma, Panu & Turpeinen, Oiva (1987): Suomen lastensuojelun historia.
Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto.

Raatikainen, Eila (1974): Evakkotaival. Rovaniemi: Pohjoiset kirjailijat.

Runtti, Susanna (1994): Naapuriin evakkoon. Espoo: Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Salmi, Tuula (1986): Kansakunnan lesket - raportti suomalaisista naisista, jotka menettivät
miehensä toisen maailmansodan vuoksi. Helsinki: Tammi.

Salminen, Heikki (2007): Lappu kaulassa yli Pohjanlahden - suomalaisten sotalasten historia.
Turku: Siirtolaisuusinstituutti.

Schildt, Mila & Runeberg, Arne (toim.) (1961): Lapsemme Tanskassa. Helsinki: Söderström.

Sourander, Bertel (1942): Kokemuksia suomalaisten lasten siirroista Ruotsiin talvella 1941–42.

Uusitalo, Aarre (1961): Katsaus Mannerheimin Lastensuojeluliittoon 40-vuotiseen toimintaan.
Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Vainio, Antti (1992): Turun Vapaan huollon keskuksen avustustyö talvisodan ja välirauhan
aikana 1939-40.
Turku.

Vasama, Yrjö (1972): Viisikymmentä vuotta lastensuojelutyötä. Helsinki: Pelastakaa lapset.

Westling, Achilles (1956): Juurettomana omassa maassa. Lapsi ja nuoriso 1956:15/1.

Vilkuna, Kustaa (1962): Sanan valvonta – sensuuri 1939-1944. Helsinki: Otava.

Ylppö, Arvo (1964): Elämäni pienten ja suurten parissa - muistikuvia ja kuvamuistoja.
Porvoo: W. Söderström.

Ylppö, Arvo (1980): Onneton lasten siirtäminen. Teoksessa Ylppö, Arvo & Irma Heydemann:
Suomen lasten pitkä marssi. Porvoo: WSOY.

 

 

 

 

 

 

 

YLEINEN

TIETOKIRJALLISUUS