suomi svenska dansk
Finnebørn i Danmark - 
Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys I Danmark kaldes de finske krigsbørn Finnebørn, og den danske forening 
hedder Finnebørn i Danmark - Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys. Foreningen blev officielt stiftet i juni 1993, men dens historie starter allerede 
i påsken 1992, da et hjemvendt finnebarn Olavi Oksa var på besøg i Danmark 
og ringede til sin gamle legekammerat Kai Palomäki Schmidt. De to venner 
mødte hinanden efter 45 års adskillelse. I september samme år kom Olavi Oksa igen til Danmark. Denne gang var han 
på en nostalgitur til Nordjylland med medlemmer af en finnebørnsforening 
fra Helsinki. Kai Palomäki Schmidt og et andet finnebarn fra Danmark 
Olavi Niikanof blev inviteret til at deltage i mødet. Det var ved dette 
møde, at ideen om at starte en lignende forening i Danmark blev født. Olavi Niikanof havde allerede navne på nogle få finnebørn, men ellers blev 
finnebørn efterlyst f.eks. i lokalaviser. På Finlands 75-års selvstændighedsdag 
i december 1992 mødtes 12 finnebørn i Haderslev. Mødet var en succes: 
deltagerne følte stærk samhørighed, selv om det var den første gang de 
mødte hinanden. Den stiftende generalforsamling blev holdt et halvt år senere den 5. juni 1993. 
Olavi Oksa kom fra Finland for at deltage i mødet. Kai Palomäki Schmidt blev 
nu officielt valgt til formand og det blev besluttet, at foreningens årsmøde 
skulle arrangeres skiftevis øst og vest for Storebælt. Fra starten af har årsmøderne været weekend-arrangementer, som har mere 
på programmet end blot generalforsamlingen, f.eks. foredrag om emner 
relateret til Finland og finnebørn. Ved møderne i de første mange år var der 
deltagere fra både Finland, Sverige og USA og de største møder havde op mod 
80 deltagere. I årenes løb er deltagerantallet faldet og de udenlandske gæster 
blevet færre. Ud over årsmøder holdes der et lokalt lørdagsmøde på begge 
sider af Storebælt. Mellem møderne opretholdes forbindelsen ved hjælp af 
medlemsbreve. Foreningens drift finansieres primært af medlemmernes kontingent, men 
større projekter og indkøb er blevet støttet af adskillige fonde og private 
sponsorer. Heraf kan nævnes foreningens rejse til Finland i sommeren 2000, 
arrangeret af et energisk medlem Erkki Trige; og en mindesten for de danske 
finnebørns plejeforældre, som blev rejst i Churchill-parken og indviet i 2004. 
Foreningens medlemmer Erkki Trige, Gunnar Bergström og Marianne 
Lyngbye var i projektets arbejdsgruppe. Da foreningen var størst, var der over 150 medlemmer. Nu er tallet ca. 100. 
I årenes løb har foreningen også fået nye medlemmer i form af finnebørnenes 
børn og børnebørn. Kai Palomäki Schmidt var formand i næsten 24 år. 
Ved årsmødet den 28. maj 2016 gav Kai stafetten videre til en ny formand, 
2. generationsmedlem Trine Kalliomäki. Samtidigt skete der også et 
generationsskifte i bestyrelsen, som nu består af både første-, anden- og tredjegenerations medlemmer. De nye kræfter sikrer, at foreningen lever 
videre, også efter de oprindelige medlemmernes kræfter bliver mindre.
læs mere 
om finnebørnsfore-
ningens arbejde i 
udklipsarkivet
 Foreningens hjemmeside: http://finnebarn.dk/