suomi svenska dansk Finnebørn i Danmark - 
Suomalaislapset Tanskassa -yhdistys
læs mere 
om finnebørnsfore-
ningens arbejde i 
udklipsarkivet
 Foreningens hjemmeside: http://finnebarn.dk/

 I Danmark kaldes de finske krigsbarn for finnebørn, og den danske

forening hedder Finnebørn i Danmark - Suomalaislapset

Tanskassa-Yhdistys.

 

Foreningen blev dannet, d. 6. december 1992 på Finlands 75 års

Selvstændighedsdag, men foreningens historie tog sin begyndelse allerede

i påsken 1992, da et "hjemvendt" finnebarn Olavi Oksa kom på besøg i

Danmark og ringede på hos sin gamle legekammerat, finnebarnet Kai

Palomäki Schmidt. Det var første gang de to venner mødtes efter 45 års

adskillelse. Senere samme år, i september, besøgte Olavi Oksa igen

Danmark. Denne gang var han på nostalgitur i Nordjylland med medlemmerne

af en finsk krigsbarnsforening fra Helsinki. Kai Palomäki Schmidt og et

andet finnebarn fra Danmark Olavi Nikanoff var blevet inviteret med til

at deltage i mødet med den finske krigsbarnsforening. Det var på dette

møde, at idéen om at starte en lignende dansk forening for finske

krigsbørn i Danmark blev født.

 

Olavi Nikanoff havde allerede samlet navne på nogle finnebørn, men for

at finde flere, blev der annonceret i lokalaviser mm. og endelig, d. 6.

december 1992 mødtes 12 finske krigsbørn i Haderslev. Mødet var en

success, deltagerne følte stærk samhørighed, selv om det var den første

gang de mødte hinanden, men de havde en fælles historie og skæbne, som

gjorde, at det føltes som om de havde kendt hinanden altid.

 

Den stiftende generalforsamling blev holdt et halvt år senere, på Grundlovsdag
d. 5. juni 1993. Kai Palomäki Schmidt blev officielt valgttil formand. Kai Palomäki
Schmidt var formand for foreningen i 24 år,helt frem til 2016, hvor han overdrog
til de yngre generationer at drive foreningen videre. Fra starten har årsmøderne væretweekend-arrangementer, som udover generalforsamlingen også bød
påforedrag, musik og sang med relation til Finland og de finske krugsbørn. I de
første mange år var der deltagere fra Finland, Sverige og USA, meni de seneste
år er der ikke længere kræfter blandt første generation til en hel weekend og
ønsket er også, at det vigtigste er samvær og samtaleom tiden der var.
Det er er tydeligt, at foreningen har stor betydningfor første generation og den
samler og hjælper de som kom efter.

 

I Churchillparken i København er der rejst en mindesten, til minde om de

plejeforældre som modtog og passede på de finske krigsbørn. Stenen

stammer fra den finske forsvarslinje "Salpalinja" og er placeret ret

overfor det finske konsulat på Esplanaden 34 i København. Arbejdet med

at rejse mindestenen blev udført af primært tre finnebørn Erkki Trige,

Gunnar Bergström og Marianne Lyngbye med god støtte fra både fonde og

private sponsorer.

 

Foreningen drives i dag af efterkommere af finnebørn og foreningens

formål er at formidle kontakt mellem de finske krigsbørn og deres

efterkommere samt at udbygge kontakten med Finland, herunder vores

nordiske søsterforeninger. Foreningen skal søge at samle og formidle

kundskab om de finske krigsbørns historie. Foreningen søger også at

hjælpe ved henvendelser fra efterkommere, som vil vide mere om

forældre/bedsteforældres tid i Danmark og hvor krigsbarnet kom fra i

Finland. Mange finske krigsbørn ikke taler om den tid og her kan

foreningen hjælpe på vej.

 

Mere information kan søges på vores hjemmeside eller på foreningen på

Facebook.