Finlandshjælpens handbok för mottagandet av finska barn Socialkurator Anita Roos’ minnen
I Danmark uppmärksammades 
barnens finländska rötter
t﷯ ﷯