Tanskassa otettiin huomioon
lasten suomalaiset juuret