Suomen sosiaaliministeriö
antoi määräyksen, että kaikki kouluikäiset lapset tulee palauttaa Suomeen
syksyllä 1943.

 

Finlandshjælpen avustusjärjestö laati
tarkat käytännön ohjeet
millä tavalla sijaisvanhempien tulisi valmistella lasten
paluumatkaa. Muun muassa annettiin ohje, että lapsen mukana piti lähettää myös ruokaa lapsen suomalaiselle perheelle.

 

Lasten palautus Tanskasta Suomeen