Många av de barn, som vistades i Danmark under vinterkriget, hade sänts tillbaka till Finland. De danska familjerna uppmärksammade sina finska fosterbarn med julpaket. Den danska organisationen Finlandshjælpen gav inför julen 1943 råd om paketens innhåll: förutom leksaker skulle man skicka mat.
Finlandshjælpen förmedlade julpaket