För att förbättra kommunikationen mellan de danska fosterfamiljerna och de finska föräldrarna fanns det instruktioner och på förhand ifyllda blanketter. Man skulle skriva korta brev, ty alla brev måste översättas. Hjälporganisationer såsom 
Röda korset och Finlandshjælpen samordnade brevväxlingen. Organisationernas språkkunniga medlemmar hjälpte till med att översätta hälsningar mellan familjerna.
Hjälporganisationerna
underlättade språkförbistringen