Eugenia-hemmet

Tukholman liepeillä sijaitsee Eugenia-koti, Ruotsin kuninkaan Oskar I:n ainoan tyttären, prinsessa Eugenian aloitteesta vuonna 1886 perustettu sairaala, jossa hoidetaan synnynnäisiä epämuodostumia ja muita
vaikeita ruumiillisia vajavaisuuksia kuten lapsihalvauksen jälkitiloja. Tämä laitos, jonka yhteydessä on mm. oma ammattioppilaskoti ja hammasklinikka, on kaikin puolin erinomaisen tarkoituksenmukainen kaltevine, askeleettomine porraspintoineen, avarine aurinkoparvekkeineen ja uima-altaineen. Veden varassa voivat ruumiillisesti vajaakykyiset harjoitella liikuntaa. Sopivasti asetetut köydet ja tukitangot auttavat harjoituksissa. Suomalaisten lasten Eugenia-kodissa saama hoito on ollut erittäin suuriarvoista, koska Suomessa ei toistaiseksi ole erikoissairaalaa ruumiillisesti vajaakykyisille. Toukokuuhun 1943 mennessä oli sairaalassa hoidettu
yli 70 suomalaista lasta.