Pertti Kavén on itsekin sotalapsi: hänet lähetettiin 2-vuotiaana Ruotsiin. Kavén kokosi sotalapsista ensin v. 2004 kirjan "70 000 pientä kohtaloa: Suomen sotalapset" ja syksyllä 2010 hän julkaisi Helsingin yliopistossa sotalapsia käsittelevän väitöskirjan Humanitaarisuuden varjossa: Poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden jälkeen. Väitöskirja käsittelee Suomen lastensiirtoihin liittyviä periaatteellisia ratkaisuja sekä niiden sisä- ja ulkopoliittisia ja väestöpoliittisia taustatekijöitä sodan aikana ja sen jälkeen. Vuonna 2011 ilmestynyt kirja Sotalapset, perustuu pääasiassa Kavénin väitöskirjaan, mutta se on kansantajuisempi versio, 
jossa sotalapsien muistelmista lainatut kommentit tähdentävät 
sitä, mistä yksilötasolla on ollut kyse. Pertti Kavén

 

Hankolainen tohtori Pertti Kavén on toiminut paikallisissa ja valtakunnallisissa sotalapsi-järjestöissä sekä tehnyt aihepiiriin liittyvää tutkimusta.