svenska dansk

 

Finlands tack till fosterföräldrarna

Initiativet till ett tack till alla som medverkade i omhändertagandet av finska barn
1941 – 1946 kom sannolikt från finska Socialministeriet. Medaljen blev den finska
nationens officiella tack till svenska och danska folkens insatser för Finlands barn.

Medaljen har inskriptionen BENIGNITATIS HUMANAE, FINLANDIA MEMOR,
fritt översatt för barmhärtig hjälp Finland tackar.Tillsammans med medaljen följde
ett av presidenten undertecknat diplom.

I Sverige utdelades medaljen i mer än 40 000 exemplar, och det var inte bara
fostermödrar som fick den, utan också många av alla de tusentals frivilliga som
lokalt ansvarade för fosterhem, barnens mottagning och resor, barnhemsföreståndare
mm. Också Hjälporganisationers lokala föreningar som Röda Korset, Rädda Barnen
och Lottakårer kunde vara mottagare av plaketten. Den tidigaste kända utdelningen
skedde 1946 och utdelningen pågick åtminstone till 1949.

Kungliga mottagare

Söndagen 10 oktober 1948 utdelades medaljen vid en högtidlig ceremoni, anordnad
av Hjälpkommittén för Finlands barn i Blå Hallen i Stockholms stadshus. Närvarande
i den med finska och svenska flaggor dekorerade hallen var mer än 1 000 personer,
av vilka minst 800  var fostermödrar. De första som fick motta medaljen av Finlands
ambassadör G.A. Gripenberg var Kronprinsessan Louise och Prinsessan Sibylla.
I Stockholm med omgivningar fanns totalt 2 000 medaljörer. Till de 1 200 som inte
kunde närvara i Blå Hallen skickades medaljen.

Denna form av högtidliga samlingar var vanliga, när medaljen med diplom skulle
delas ut. Ofta skedde utdelningen i ortens kyrka, församlingshem eller i någon
annan representativ möteslokal. Om den inbjudna inte kunde delta i tillställningen
skickades medaljen med vanlig post. Det hände även på vissa orter att en
hjälparbetare cyklade runt till familjerna och lämnade över medaljen och diplomet.