► ► ► ► ► ► ►
Suomessa oli lastensiirtojen toteutuksessa mukana monta avustusjärjestöä. Vapaa huolto ry, Suomen Punainen Risti, kristilliset organisaatiot, sosiaalidemokraattisen puolueen naiset ja erilaiset naisyhdistykset auttoivat paikallisesti lasten siirtojen käytännön järjestelyissä. Lapsia kuljetettiin ensin laivoilla, mutta kuljetukset lopetettiin pian liian vaarallisina, ja suurin osa lapsista kuljetettiin junilla Haaparantaan. Naisten vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestön Lotta Svärdin, huoltotyöhön sisältyi monenlaista humanitaarista apua siviiliväestön hyväksi. Järjestön jäsenet, lotat, olivat aktiivisesti mukana auttamassa lastensiirroissa ja he matkustivat usein lasten mukana. Lotat huolehtivat matkan aikana sekä lasten että muiden matkalaisten muonittamisesta. Matkaa saatettiin tehdä useita päiviä. Ruokahuollon lisäksi lotat huolehtivat lasten päivittäisistä muista tarpeista, kuten vaippojen vaihdoista, vessassa käynneistä, vauvaikäisten lasten maitopullojen lämmittämisestä ja vauvojen syöttämisestä. Lohduttamiseen ja syliin ottamiseen piti myös löytyä aikaa. Ruotsissa ja Tanskassa lapsia oli vastassa Ruotsin ja Tanskan lottia. He huolehtivat lapsista karanteeneissa ja lasten jatkosijoittamisesta. Ruotsin ja Tanskan lotille lasten kunto oli usein järkytys. Lasten heikko terveys, likaisuus ja huono vaatetus tulevat esiin monen ruotsalaisen ja tanskalaisen lotan muistelmissa Skandinaaviset lotat auttoivat myös sotalasten paluukuljetuksissa sodan jälkeen. Silloin skandinaaviset lotat kantoivat huolta lasten tulevaisuudesta. Sodan runtelemassa Suomessa vallitsi edelleen pula ja köyhyys.
lotat ja lastensiirrot  Lähdön hetkiä Laivan ruumaan Sairaat lapset vietiin lentokoneella Junalla sotaa pakoon Karanteenin kautta uuteen kotiin Suomen lasten kauttakulkukoti Tukholmassa Fiskeby herrgård, Ruotsin lottien ylläpitämä lastenkoti