Lapin Sotalapset ry

 

Yhdistyksemme 11 toimintavuotta on takana. Olemme pieni ja sitkeä yhdistys. Mottomme on:
Pidetään yhteyttä niin kauan kun intoa kokoontumiseen ja yhteen tulemiseen riittää.
Toimintamme on haarautunut Kemin yhdistyksestä ja leikillisesti voidaan sanoa ettei meitä olisi
ilman Kemiä! Olemme viettäneet yhdessä muutaman joulujuhlan, retken ja Lumilinnaan
tutustumisen. Yhdistykseemme kuuluu jäseniä laajasta Lapinmaasta Ivaloa ja Kittilää myöten.

Enimmillään jäseniä on ollut n. 40 ja vuoden lopussa puolisojäsenineen jäsenlukumme oli enää 23.

 

Erityisesti alkuvuosina käsittämättömän innokkaasti Ivalosta ja Sodankylästä kokouksissamme
kävi sisaruksia eivätkä he valitelleet lähes 600 km päiväreissuja. Tätä sitkeyttä ja sisua edellytti
meidän unelmamatka Ruotsiin toukokuussa 2007. Pikkubussilla meidän 15 hengen ryhmä
kiersi jokaisen sotalapsen lapsuuspaikan ja suurin osa sai tavata lapsuutensa avainhenkilöt.
Matkaa kertyi kahdeksan päivän aikana 4400 km. Tämä kiitosmatka ajoittui Höörin
pohjoismaisen sotalapsikokouksen yhteyteen. Matkasta on tehty cd.

 

Perinteisesti kokoonnumme kuukauden toinen tiistai klo 14 Eläkeläistiloissa. Monenmoista
toimintaa näihin vuosiin on mahtunut. Alkuaikoina olimme halukkaita kertomaan omia ja kuuntelemaan toistemme sotalapsikokemuksia. Hankimme yhdistykselle sotalapseuteen
liittyviä kirjoja, joita sitten vuorotellen luimme. Halusimme verkostoitua muiden ”sodan
lasten”, sotaorpojen, evakkolasten ja saksalaisten sotilaiden lasten kanssa ja järjestimme
joulu-, kevät- ja syysjuhlia. Muun muassa yhdessä tilaisuudessa venäläisen sotavangin poika
emeritus professori Arvo Myllymäki kertoi omasta elämästään, mistä hän on kirjoittanut
kirjan Vihan ja rakkauden päivät.

 

Olemme ryhmäytyneet ja koemme saaneemme uusia ystäviä. Terveyteen ja hyvinvointiin
liittyen olemme kutsuneet eri alojen asiantuntijoita kertomaan ikäihmisille suunnatuista
asioista ja palveluista. Mieleenpainuvina muistelemme yhteistä hyvinvointilomaa Runnin
kylpylässä ja Oulun sotalasten kanssa vastaavaa lomaa Härmän ja Varkauden kylpylässä. Lähiympäristöön olemme tehneet päiväretkiä, mutta kerran teimme 2 yön retken
Sodankylään.

 

Ikämme lyhyys ja voimiemme rajallisuus estävät meitä toteuttamaan kaikkia unelmia.
Haluamme vielä kuitenkin kertoa omia kokemuksia ja erityisen tarkalla korvalla kuulla
tovereittemme muisteluita kaikesta siitä mikä liittyi sotalapsikokemuksiin.

Seija Uosikkinen pj.