Lappeenrannan Seudun Sotalapset

 

Vuonna 1996 kokoontui muutama sotalapsi Lappeenrannassa perustamaan yhdistystä.
Oli aika tulla kaapista ulos. Oli myös tarve saada purkautua asioista, joiden yhteinen nimittäjä
oli sotalapsuus. Ensimmäiset hallituksen jäsenet olivat: Asser Kimpi puheenjohtajana,
Pekka Koskimies sihteerinä ja Pirkko Valtonen jäsenenä. Sana levisi ja pian oli jäseniä noin 70.

 

Alussa toiminta oli hyvin vireää. Kerran kuukaudessa kokoonnuttiin erilaisissa tiloissa ja
osallistujia oli noin 25-30 henkilöä. Järjestettiin retkiä, teatteriretkiä, risteilyjä ja osallistuttiin valtakunnallisiin tapahtumiin. Vuonna 2006 oli yhdistyksen 10-vuotisjuhlat Rakuunamäen sotilaskodissa. Väkeä oli tuvan täydeltä, omia jäseniä ja vierailijoita ja ohjelma oli ikimuistoinen.
Varoja kerättiin jäsenmaksujen lisäksi joulu- ja pääsiäismyyjäisillä.

 

Aika kului ja joukosta poistui jäseniä. Jäsenmäärä väheni ja toimitsijoita oli yhä vaikeampi saada.
Alettiin puuhata yhdistyksen alasajoa. Päätettin, että vuosi 2014 on viimeinen.
Päätöskokouksessa vain 2 jäsentä äänesti jatkamisen puolesta. Jäseniä oli tuolloin 45.
Tuli kyllä haikea olo. Viimeinen puheenjohtaja oli Ritva Helkilinna ja sihteeri-rahastonhoitaja
Leila Hakkarainen.

 

Lappeenrannan sotalapset ovat saaneet kokoontua Lappeenrannan seurakunnan tiloissa
edelleenkin joka kuukauden 1. keskiviikko ja osallistujia on ollut 10-15 henkilöä.
Lisäksi olemme käyneet yhteisellä joululounaalla. On ollut mukavaa olla osallisena ja
jakamassa yhteisiä asioita.

 

Leila Hakkarainen