Tidskrifter

Finska krigsbarn. Medlemstidning för Riksförbundet Finska Krigsbarn. 2000-2015.

Sotalapsi – Krigsbarn. Centralförbundet för finska krigsbarnsföreningar i Finland.

 

CD, kasett

Paavo Rajakoski, text; Esko Granroth, musik: Krigsbarnssången ”Vieraalle maalle”
(Till främmande land). Finns att beställa för 3:50 Euro av Rauni Kemi,
Hoikantie 14 B 15, FI-90500 OULU.

Räntilä, Pirkko: Krigsbarn 4779, CD-R Talbok, svenska 2 tim 43 min
(Sotalapsi 4779 översatt av: Kirsti Johansson).

 

Film, dokumentär, video

Calmeyer, Joachim (2001): Bilderna fick ett ansikte. Dokumentär 39 min.

Dammert, Eila (2003): Krigsbarn. Dokumentär.

Gustafsson, Rolf (2004): En träff med Göta o Pelle. En film om Eino, ett krigsbarn från
Finland.VHS, doumentärvideo utgiven av Bengt Nilsson.

Hemstad, Ylva (2008): Med adresslapp om halsen. Dokumentär 90 min (SvT 2 28 dec 2008).

Härö, Klaus (2005): Äideistä parhain (Den bästa av mödrar).
Baserad på Heikki Hietamies roman.

Lindholm, Peter (2001): Drakarna över Helsinfors. Suomi, Kinoproduction. 90 min.
Huvudpersonens far är krigsbarn.

Ljungström, Barbro & Dahlgren, Marita (1994): Mitt i mångfalden. UR, SvT. Dokumentär.

Sahlgren, Karl (1994): Krigsbarn/Sotalapsia. Rundradions faktaprogram. VHS 1-06498,
svenska, 72 min. 1973. Yleisradio Kassatjänst.

Östgötahjälpen: Smalfilmer om Östgötahjälpens för Finlands barn verksamhet samlade i två
DVD. Originalfilmerna finns i Stiftbibliotekets arkiv, Länsbiblioteket, Linköping, som medverkat
till digitaliseringen av dem.

 

Teater

Hultin, Kerstin (2008): I krigets skugga. Urpremiär 28/6 2008 Galtströms bruk.

Lindh, Urban (1989): Kainos sång. Teater & Musik, Stockholm.

Niemi, Mikael (2002): Finnungen. Baserad på Anja E. Tynis roman.

Procopé, Kim (1992): Månskensbarnet.

Stenius, Nena (manus, regi) (2009): Kerttus Sverigeresa. Kertun Ruotsinmatka.
Lagstads teaterklubb, Esbo. Premiär 26.4.2009.

 

ANDRA KRIGSBARN

Skönlitteratur, biografi

Anderson, Rachel (1988): Krigsbarnet. Översättning: Lena Fries-Gedin. Stockholm: Berghs.
Om en vietnamesisk pojke i England.

Danbratt, Wil (2003): Ett krigsbarns erinran - Holland 1939-1945. Göteborg: B4 press.

Herholz, Ylva (2011): Tysklands bleka barn – krigsungar kommer till Sverige. Carlsson.

Josephs, Jeremy & Bechhöfer, Susi (1996): Rosa’s Child. London: I. B. Tauris Publishers.

Lüddeckens, Ralf (1996): Krigsbarn 1939-1947 – Ungdomsminnen från Dresden.
Förlags AB Gondolin.

Magorian, Michelle (1981): Godnatt Mister Tom.

Magorian, Michelle (1985): Hemlängtan. Tiden. Om en engelsk flicka som återvänder till
London efter fem år i USA.

Mellem, Reidun (2010): Norsk flyktningbarn I Sverige 1944-45. Nord-Troms Historielag.

Sebald, W.G. (2003): Austerlitz. Översättning: Ulrika Wallenström. W&W.

Thor, Annika (1996): En ö i havet. Stockholm: Bonnier Carlsen. Om två judiska flickor som
kom till Göteborgs skärgård 1939.

Thor, Annika (1997): Näckrosdammen. Stockholm: Bonnier Carlsen. (uppföljning till föregående).

Thor, Annika (1998): Havets djup. Stockholm: Bonnier Carlsen. (uppföljning till föregående).

Thor, Annika (1999): Öppet hav. Stockholm: Bonnier Carlsen. (Sista delen.)

 

Facklitteratur

Calmeyer, Bengt  (i samarbete med Svea Andersen) (1999): Svensk-ongan. Oslo: Falken.
Om de 1000 norska barn från Nordnorge som sändes till Sverige 1945-46.

Janfelt, Monika (1998): Stormakter i människokärlek –  svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-24.
Åbo Akademi. Doktorsavhandling.

Janfelt, Monika (1990): Svensk krigsbarnsverksamhet 1919-1922. Historisk tidskrift för Finland:
3. s. 465-498.

Janfelt, Monika (1994): Barn av ett krig –  krigsbarnsverksamhet som humanitär insats i Sverige
och Danmark efter första världskriget. Upublicerad licentiat avhandling, historiska institutionen
vid Åbo Akademi.

Lomfors, Ingrid (1996): Förlorad barndom – återvunnet liv. Om den judiska barnkvoten 1938-39.
Göteborg. Doktorsavhandling.

Lylloff, Kirsten (2004): Barn eller fjende? Uledsagede tyske flygtningebørn i Danmark 1945-1949. Københavns Uniersitet.

Rosenblatt, Roger (1985): Krigsbarn. Övers. Janne Carlsson. Herrljunga: Harrier.
Om barn i Irland, Israel, Palestina, Vietnam, Kambodja.

 

Film, dokumentär

Deborah Oppenheimer (2000): Into the Arms of Strangers – Stories of the Kindertransport.
Warner Bros. Oscarbelönad dokumentär, i svensk TV 2003.

Jaime Camino (2001): Los Niños de Rusia (Om spanska barn till Sovjet under inbördeskriget),
Tibidabo Films. I Kunskapskanalen april 2005.

 

Annan litteratur med krigsbarn i biroller

Alakoski, Susanna (2006): Svinalängorna. 2006. Bonniers. (en vuxen granne var krigsbarn)

Berndtsson, Jessica (2006): Bara vita barn i Sverige? – En studie med focus på tidningsdebatten
kring internationell adoption 1961-1964. Växjö universitet, Institutionen för humaniora.
Kandidatuppsats/C-uppsats. Adoption av finska krigsbarn berörs på två-tre platser.
Hämtat 29.6.2015: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Avxu%3Adiva-1202

Frimansson, Inger (2000): Katten som inte dog. Norstedts. Thriller. (Ett krigsbarn upptäcker liket.)

Ranelid, Björn (2004): Bär ditt barn som den sista droppen vatten. Bonniers. '
(Barnhemsföreståndaren varkrigsbarn.)

Salomonsson, Anita (1994): Änglabilder. Tidens förlag. Roman. Huvudpersonen, en liten flicka,
har en finsk flicka, krigsbarn, som bästa vän, i en biroll.

Westö, Kjell (1996): Drakarna över Helsingfors. Helsinki: Söderströms.
Huvudpersonens far är krigsbarn.