Facklitteratur AVHANDLINGAR

Andersson (Eklöf), Hanna (2000): Finska krigsbarn - barnförflyttelsen från Finland till Sverige
under andra världskriget. Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora, Historia.
Kandidatuppsats/C-uppsats.

Aura, Anna (2003): Finska krigsbarn, Hur gick det till? Växjö universitet. Historia.
Kandidatuppsats/C-uppsats.

Dahlborg, Camilla (2008): Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina
upplevelser i Sverige under andra världskriget. Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete.
Kandidatuppsats/C-uppsats. Hämtat 29.6.2015:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Amiun%3Adiva-468

Engdahl, Marika (1998): Ville ingen ha mig?-  De finska krigsbarnens placeringar i Sverige
1941-45 utifrån kön, ålder, social bakgrund och etnisk tillhörighet. Mälardalens Högskola.
Kandidatuppsats/C-uppsats i historia.

Epäilys, Paul (2001): Fosterföräldrar - en studie av de finska krigsbarnens svenska fosterföräldrar
1939-1947. Göteborgs Universitet, Historiska institutionen. Magisteruppsats/D-uppsats.

Fellman, Marielle (2010): Den stora barnförflyttningen från Finland till Sverige 1939-1946.
Örebro Universitet. Kandidatuppsats/C-uppsats i kulturgeografi. Hämtat 29.6.2015:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Aoru%3Adiva-11195

Hammar, Therese (2014): Det goda hemmet och det ideala barnet - svenska fosterhem för finska
barn i Sverige genom Hjälpkommittén för Finlands barn i Uppsala län 1941-1949.
Uppsala universitet, Historiska institutionen. Masteruppsats i historia. Hämtat 29.6.2015:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auu%3Adiva-219318

Henriksson, Susanne & Pettersson, Kristina (2002): Finska krigsbarn sett ur ett norrbottniskt
perspektiv. Luleå Tekniska Universitet, Historia. Magisteruppsats/D-uppsats.

Innala, Elin (2006): Finska krigsbarn. Lule¨tekniska universitet. Institutionen för Industriell
ekonomi och samhällsvetenskap. Kandidatuppsats/C-uppsats. Hämtat 29.6.2015:
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/022/LTU-CUPP-06022-SE.pdf

Johansson, Andrea (2014): Organisationen kring finska krigsbarn - en lokalstudie om organisationen
av finska krigsbarn i Halmstad och Knästorp ären 1939-1944. Högskolan i Halmstad.
Kandidatuppsats i historia. Hämtat 29.6.2015:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Ahh%3Adiva-24791

Jonsson, Paula (1996): Att vara barn till ett finskt krigsbarn – en andragenerationsstudie.
Lunds Universitet, vol 10, nr 12. Psykologexamensuppsats.

Kinnunen, Carin: Om ett antal finländska krigsbarn i Danmark. Laudaturavhandling.

Lagnebro, Lillemor (1994): Finska krigsbarn. Umeå Universitet. Studier i socialt arbete vid
Umeå universitet, nro 19. Doktorsavhandling.

Landin, Anna (1994): Örebro under finska vinterkriget – vad tyckte och gjorde politiska aktiva
örebroare? Högskolan i Örebro, humanistiska institutionen, B-uppsats.

Nordin, Sofie (2001): Förflyttningen av de finska krigsbarnen, en god gärning eller ett fatalt
misstag? Ålands Yrkesskola. Examensarbete.

Olausson, Kaija (2006): Finska krigsbarn. Stockholms universitet, Ekonomisk-historiska
Institutionen. B-uppsats.

Olausson, Kaija (2007): ”Nu åker ni dit och så säger ni tack och adjö”. Stockholms Universitet. Magisteruppsats.

Pickford, Ann (2000): Världens största barnförflyttning – en uppsats om finska krigsbarn och svensk flyktingpolitik under andra världskriget. Stockholms universitet, avd. för Idéhistoria.

Rönkkö, Pirkko (2007): Finska krigsbarn i text och bild på pressbilder i Sverige och Finland.
Tammerfors universitet. Institutionen för språk- och översättningsvetenskap.
Avhanfling pro gradu.  Hämtat 29.6.2015: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-16913

Smeds, Astrid Marie-Louise (2000): Finska krigsbarns minnesbilder av språkväxlingar i olika
kontext. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Licentiat avhandling.

Svensson, Per (2007): Krigsbarn i Alvesta – en studie av hur folkskolan i Alvestabygden såg på
finska krigsbarn åren 1941-1945. Växjö Universitet, Institutionen för Humaniora, historia.
Kandidatuppsats/C-uppsats. Hämtat 29.6.2015:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Avxu%3Adiva-1385

Thuresson, Karin (1998): Finlandshjälpen i Örebro län under finska vinterkriget 30 november
1939-13 mars 1940. Högskolan i Örebro, Kandidatuppsats/C-uppsats.

Uotila, Ylva (2005): Med namnlapp om halsen – fyra finlandssvenska krigsbarnsromaner.
Helsingfors universitet, Humanistisk fakultet, nordisk litteratur. Pro gradu -avhandling.

Urpelainen, Meiju-Maria (2012): Språklig och nationell identitet – finska krigsbarn i Sverige.
Jyväskylä universitet. Institutionen för språk. Pro gradu -avhandling i svenska språket.
Hämtat 29.6.2015: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201310082437

Wiklander, Cecilia: Finska skolbarnens skolgång i Sverige. Göteborgs universitet. Kandidatuppsats/
C-uppsats i historia. Rapport: VT13-1100-04-1

Wiklund, Linda (1999): Finsk evakuering till Hortlax kommun 1944–1945. Artikel, förkortad version
av författarens B-uppsats i historia. Ingår i Piteå Museums Årsbok 1999 (s. 15-37).
ISBN 91-87486-17-2.

Virkamäki, Suvi (2005): "Att få ett gott hem…" – Finska krigsbarnsadoptioner i Stockholm 1946-1947. Stockholms universitet. Magisteruppsats/D-uppsats. Hämtat 29.6.2015:
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/webreport/webreport_007.pdf

Virta, Erkki (1994): Tvåspråkighet, tänkande och identitet – studier av finska barn i Sverige och
Finland. Del 1 & 2, Delstudier. Stockholms universitet. Psykologiska institutionen.  Doktorsavhandling.