Kemin Seudun Sotalapset ry.

Kemissä olevan Sotalapsipatsaan ja yhdistyksen historiaa

 

Yhdistyksemme on perustettu 13.7.1991. Perustava kokous pidettiin Veitsiluodon
Työväentalolla. Kokouksesta ilmoitettiin Kemi-päivillä torille kokoontuneelle yleisölle.
Perustavassa kokouksessa osanottajia oli noin sata sotalasta, joista suurin osa liittyi heti
jäseniksi. Sotalapsia oli Suomesta ja Ruotsista. Yhdistyksen puheenjohtajaksi äänestettiin
Olavi Aaltonen ja sihteeriksi Anja Laine. Heidän aktiivisella johdollaan nousi Suomen
ensimmäinen Sotalapsiyhdistys rekisteröintikuntoon. Yhdistyksen toiminta kattoi aluksi
Oulun ja Lapin läänit.

 

Alkuidea on lähtenyt paikallisilta Ruotsiin jääneiltä sotalapsilta ja heidän ikävästään

kotimaahan sekä halusta pitää yhteyttä toisiin sotalapsiin. Myös muistojen purkaminen
ja tallentaminen koettiin jo kiireelliseksi ja tärkeäksi.

 

Puheenjohtajina ovat toimineet yllä mainittujen lisäksi Pentti Kehusmaa, Anja Laine,
Salme Porola-Salmi, Martti Pursiainen, Reijo Kotkansalo sekä Eila Leminaho.
Toiminta alkoi heti pyöriä vilkkaana tiedottamisena, jäsenhankintana ja varojen saamisena
juokseviin menoihin. Pienimuotoista lehteäkin julkaistiin ja siihen saatiin ilmoituksia ja
mainoksia. Sponsorit olivat tarpeen. Lehti lopetettiin vuonna 1997 ja lehden nimi
”Sotalapsi” siirrettiin keskusliitolle sen alkaessa julkaista omaa lehteä.

 

Vuonna 1996 Ouluun perustettiin uusi yhdistys, joten Oulun läänin sotalapset siirtyivät
omaan Oulun yhdistykseen ja Kemin yhdistyksen jäsenmäärä putosi puoleen.
Toiminta jatkui edelleen vilkkaana. Vuodesta 1992 patsashanke työllisti vuosiksi
jäsenistöä ja lisäsi taas varainkeruun tarvetta.

 

Yhdistys on osannut myös juhlia. Patsaan paljastusseremoniat olivat viisivuotisjuhlan
yhteydessä.  Juhlaa kunnioittivat suurlähetystöjen edustajat Ruotsista ja Tanskasta.
Kymmenvuotista taivalta juhlittiin taas näyttävästi Kulttuurikeskuksessa. Standaareja
luovutettiin, Sotalapsi-patsasta kunnioitettiin ja oma lippu siunattiin Kemin kirkossa.
Lipun on suunnitellut kuvataiteilija Eila Leminaho. Standaari on lippu pienoiskoossa.
Standaareja valmistettiin kaksikymmentä kappaletta.  Lippu vaurioitui pahoin tulipalossa
vuonna 2010. Kemin kaupunki ja Kemin seurakunta sekä tietysti toiset sotalapsiyhdistykset
ja Keskusliitto olivat mukana. Paikalliset teollisuuslaitokset antoivat oman panoksensa
juhlien onnistumisille. Viisitoistavuotisjuhla pidettiinkin perhepiirissä Juntonkankaan seurakuntakodilla vuonna 2007. Kaksikymmenvuotisvuotisjuhla 2011 oli taas valtakunnallinen kesäjuhla. Vieraita tuli Ruotsista ja Norjasta saakka. Suomen sotalapsiyhdistysten keskusliiton vuosikokous pidettiin myös huhtikuussa Kemissä. Emme enää järjestä 25-vuotisjuhlia, sillä
Suomen ensimmäinen sotalapsiyhdistys lakkautetaan vuoden 2015 lopussa. Kokoonnumme kuitenkin vielä kahvittelemaan ja rupattelemaan yhdessä. Nöyrät kiitokset sotalapsille.
Muistot säilyvät sydämissämme.

Patsaan historia

Yhdistyksen perustajajäsen Aila Marjamaa teki vuonna 1992 johtokunnalle kirjallisen
aloitteen patsaan pystyttämiseksi Kemiin. Patsas olisi muistutus lasten kärsimyksistä sodan
aikana ja rauhan merkityksestä kansakuntien välillä. Johtokunta käsitteli ehdotuksen ja päätti
ryhtyä ennalta ajatellen mahdottomaan yritykseen. Tästä alkoi kolmen vuoden mittainen
talkootyö varojen keräämiseksi. Pidettiin juhlia, julkaistiin tiedotetta, joka muuttui lehdeksi
nimellä ”Sotalapsi”, myytiin arpoja ja kerjättiin.

 

Lastensiirtoihin liittyvä kavalkadi esitettiin kaupungin satamassa ja osin kaupungilla.
Yhteistyöllä saatiin varat ja kaupunki antoi maan ja kustansi perustuksen.
Viimein patsastoimikunta uskalsi järjestää kutsukilpailun kuvataiteilijoille.
Yleisöäänestys oli kulttuurikeskuksessa. Äänestyksessä valituksi tuli kemiläissyntyisen
Sanna Koiviston teos ” Pieni ikuisuus”. Kirjaksi muotoillun alustan päällä istuu pronssiin
valettu, vilttiin kääriytynyt, turvaa hakeva paljaspäinen lapsi. Kirjan lehdillä on lasten pieniä
jalkoja sekä äitien hätääntyneitä kasvoja ja kaipaavia käsiä. Patsas paljastettiin kesällä
1996 pidetyssä Kemin Seudun Sotalapset ry:n järjestämässä valtakunnallisessa juhlassa.
Yhdistys täytti tällöin viisi vuotta. Samassa tilaisuudessa yhdistys luovutti patsaan Kemin
kaupungille. Luovutuksen otti vastaan kaupunginjohtaja Juhani Leino. Luovuttajat olivat
Salme Porola-Salmi ja Olavi Aaltonen. Näin sai kaupunkimme uuden ilmeen Meripuistoon.
Yhdistys on viettänyt joka Itsenäisyyspäivä, kuudes joulukuuta pienen kynttilöiden sytytys-
ja lauluhetken patsaalla.

 

Patsaan jalustan laatassa on sanat:

”Ihmiset, rauha on rakkautta, sota on vihaa, mutta tie sivistykseen on rakkaus.
Se kasvaa sylistä sydämeen.

 

 

Patsaan jalustan
laatassa on sanat:

”Ihmiset, rauha

on rakkautta, sota on vihaa, mutta tie sivistykseen
on rakkaus.
Se kasvaa sylistä

sydämeen.”