Suomalaislapset

 

Tanskassa muistettiin 
lasten suomalaiset juuret Finlandshjælpen välitti joulupaketteja Erään sotalapsen asiakirjoja Lasten palautus Tanskasta Suomeen Tanskalaislotan muistelut suomalaisten lasten kohtaamisesta
Elokuussa 1941 Mannerheimin lastensuojeluliitto järjesti ulkoasiainministeriön pyynnöstä tanskalaisen Det frie Nord 
-järjestön kutsumien 49 suomalaislapsen matkat Tanskaan. 
Syksyllä 1941 tuli uusi kutsu Det frie Nord ja Finlandshjælpen 
-järjestöiltä. Nyt kutsuttiin 1 000 lasta puoleksi vuodeksi yksityis-
koteihin sijoitettaviksi. Lisäksi yksityiset toiminimet olivat 
kutsuneet Tanskaan noin 200 lasta. Toimintaa hoitamaan Mannerheimliiton kanslia asetti paroni 
E.F. Wreden johdolla toimineen Tanskan talvilapsivaliokunnan syyskuussa 1941. Tanskassa asetettiin toimikunta Fællesudvalget 
for Anbringelse af finske Børn i Danmark, jossa oli edustajia sekä 
Det frie Nordista että Finlandshjælpenistä. Työnjako tanskalaisten järjestöjen välillä sovittiin siten, että Det frie Nord huolehti lasten matkakustannuksista ja Finlandshjælpen puolestaan lasten sijoittamisesta Tanskassa. Tanskassa Suomen kiitos sijaisvahemmille