ARTIKKELIT, RAPORTIT JA
MUUT TIETEELLISET TUTKIMUKSET

 

Evans, Alvin L. (1984): Ero ja lapset. Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsiraportti A 44. Suom. Tytti Väänänen.
Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Jalo, Margit (1950): Tilastoa lastensiirroista Ruotsiin vuosina 1941-46. Sosiaalinen aikakausikirja 1950:44.

Korppi-Tommola, Aura (1996): Sotalapset - tutkimusraportti. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kuusisto-Arponen, Anna-Kaisa (2007): Sotalapsien paikka (tunne). Alue ja ympäristö, 36 (2), 3-17. Haettu 28.6.2015 osoitteesta: http://www  .academia.edu/7416717/Sotalapsien_paikka_tunne_

Nyberg, Bertel (1941): Pohjoismaiden avun Suomen Keskuksen toiminta 1939-40. Kappale sodanaikaisen lastensuojelunhistoriasta. Sosiaalinen aikakausikirja 34/1941.

Pykäläinen, Päivi (1996) : Sotalapset - tutkimus sotalasten kokemuksista ja elämänvaiheista.
Turun terveydenhuoltooppilaitos: Opintoihin sisältyvät tutkimukset, 17.

Salminen, Heikki (1998): Tutkimus suomalaisten sotalasten historiasta. Turku: Siirtolaisuusinstituutti. Nettijulkaisu.
Julkaistu myös lehdessä Siirtolaisuus-Migration 4/98. Haettu 28.6.2015 osoitteesta:
http://www.migrationinstitute.fi/files/pdf/artikkelit/tutkimus_suomalaisten_sotalasten_historiasta.pdf

Sandelin Benkö, Singa; Santavirta, Nina; Mattsson, Barbara; Keinänen, Merja & Järventausta, Silja (2006):
Lapsi myrskyn silmässä: sotalapsi silloin ja nyt - Suomen lähi-historian avamaaton lehti.
Historiallinen aikakauskirja 104 (2), 181-184.

 

SOTA JA SELVIYTYMINEN, Tieteen päivät 8.1.2015

Seminarium om de finska krigsbarnen 17.3.2015